ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันภัยการโจรกรรม
ให้เราช่วยดูแลทรัพย์สินของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประกันภัยการโจรกรรม

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย
แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 แผน5
- การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย
จากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยความเสียหายต่อตัวอาคารในการเข้า
-ออกหรือการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ (จร.2)
100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000
- ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่เอาประกันภัย
อันเนื่องมาจากการถูกลักทรัพย์โดยการงัดแงะเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย


ที่อยู่อาศัย 500 900 1,300 2,100 4,000
สถานประกอบการ 800 1,500 2,300 3,600 7,000
ประกันภัยการโจรกรรม
คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ
คุ้มครองร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี
สนใจติดต่อสอบถาม