ประกันภัยบ้าน

การเกิดอัคคีภัย
ภัยจากยานพาหนะ
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
ภัยจากอากาศยาน วัตถุที่ตกจากอากาศยาน
การระเบิดทุกชนิด
ภัยจากน้ำ
ประกันบ้านหายห่วง "ดีอย่างไร"
โจรขึ้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว !!! คำนี้คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ทุกครั้งที่เกิดเหตุ มูลค่าความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียว
การประกันภัยที่อยู่อาศัย หรือที่เรียกกันว่าประกันอัคคีภัยนั้น เป็นการประกันประเภทหนึ่งที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สิน โดยตรงไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม สามารถที่จะเอาประกันอัคคีภัยได้ทั้งสิ้น
แพ็คเกจประกันภัยบ้าน
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,250 บาท เท่านั้น!
CHUBB Home Shield Plus
CHUBB Home Shield Plus