ประกันภัยรถบรรทุก ไทยวิวัฒน์

ประกันภัยรถบรรทุก ไทยวิวัฒน์
คุ้มครองอุ่นใจ มั่นใจ และให้คุณได้มากกว่า ในราคาเบาๆ

ความคุ้มครอง

ป 2+ ป 3+ ป 2 ป 3
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท
ต่อครั้ง 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ต่อครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ 100,000 บาท 100,000 บาท - -
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท - 100,000 บาท -
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) 100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
100,000 บาท
(3 คน)
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) 200,000 บาท 200,000 บาท 1,000,000 บาท 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

ป 2+ ป 3+ ป 2 ป 3
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 17,800 15,800 13,800 11,800
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 18,800 16,800 14,800 12,800
รถบรรทุก > 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 19,800 17,800 15,800 13,800
รถบรรทุก > 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 21,800 19,800 17,800 15,800
หัวลาก 8 ตัน รหัส 420 34,800 32,800 30,800 28,800
หัวลาก > 8 ตัน รหัส 420 34,800 32,800 30,800 28,800
หางพ่วง รหัส 520 (ไม่คุ้มครองข้อ 3.) - - 13,800 11,800

หมายเหตุ  ไม่รับประกันรถบรรทุกที่มีความเสี่ยงสูง รถที่ใช้ขนกรด แก๊ส เชื้อเพลิง รถแทงค์น้ำ รถโม่ รถกระเช้า รถที่ใช้ในการเกษตร

โดยหัวลาก หรือรถบรรทุก ที่มีการลากจูงหางพ่วง ต้องซื้อประกันทั้งหัวและหาง จึงจะได้รับความคุ้มครองทั้งหัวและหาง

ไม่ขายเฉพาะหางพ่วงอย่างเดียว

สนใจติดต่อสอบถาม