ประกันภัยอุบัติเหตุ_

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยต่อวัน 300 บาท
โปรโมชั่นประกันอุบัติเหตุสุดคุ้ม
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) - อุบัติเหตุทั่วไป
3,000,000.-
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล ไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน)
500.-
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการ งานศพ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
20,000.-
การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
3,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง
30,000.-
การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
150,000.-
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป
750,000.-
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ
อายุ 15-60 ปี
850.-
อายุ 61-65 ปี
1,000.-
อายุ 66-70 ปี
1,250.-
รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้บัตรสําหรับการประกันภัยอุบัติเหตุ
สนใจติดต่อสอบถาม