ประกันรถยนต์

รถยนต์ไฟไหม้
บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 567 บาท
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ 2+ จาก Chubb
มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย สามารถช่วยให้คุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง

ความคุ้มครองเบื้องต้น


ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครองสูงสุด
การชน 200,000.-
รถสูญหาย/ไฟไหม้ 200,000.-
ความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอก/คน 500,000.-
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000.-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000.-

เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีและอากร)


6,800.-

เงื่อนไข


1. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
2. อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
3. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม