ทำไมต้องมี ประกันโดรน ?
ประเทศไทยในขณะนี้นั้น มีผู้คนที่เริ่มใช้โดรนกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านพาณิชย์หรือการใช้งานส่วนบุคคล การทำประกันภัยโดรนจึงเข้ามามีความสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดอุบัติเหตุกับตัวโดรนหรือรวมถึงตัวของผู้บังคับโดรน
ใช้โดรนเพื่อเล่นเป็นงานอดิเรก
ตัวโดรนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และผู้บังคับต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ใช้โดรนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
เช่น รายงานข่าว วิจัย พัฒนาอากาศยาน ฯลฯ ตัวโดรนต้องหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
ทำไมเราต้องมีประกันโดรน
การทำประกันภัยโดรนจะช่วยในเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดอุบัติเหตุกับตัวโดรนหรือรวมถึงตัวของผู้บังคับโดรน
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยไม่แพงอย่างที่คุณคิด เริ่มต้นที่ 4,037 บาท และคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000,000 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม