ประกันกอล์ฟ

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 914 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ประกันกอล์ฟ

ความคุ้มครอง


ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000.-
การเสียชีวิต 200,000.-
ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย 200,000.-
สูญเสียสายตาสองข้างหรือแขนสองข้างหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000.-
สูญเสียตาหนึ่งข้างหรือแขนหนึ่งข้างหรือขาหนึ่งข้าง 100,000.-
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ) 1,000/สัปดาห์
เงินจุนเจือ 20,000.-
การษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000.-
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ(สูงสุดไม่เกิน) 20,000.-
รางวัลพิเศษสำหรับ HOLE-IN-ONE
การแข่งขันเป็นทางการ 15,000.-
การเล่นทั่วไป 10,000.-

เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีและอากร)


914.- (ต่อปี)

ข้อยกเว้น


กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบใดๆซึ่งเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.สงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
2. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
3. การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

สนใจติดต่อสอบถาม