ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ยิ้มได้ เมื่อภัยมา
ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 10,000,000 บาท!
คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองตั้งแต่อายุ 6-70 ปีบริบูรณ์
ประกันสุขภาพ HEALTH ME
"ใครมี เราพร้อม Help
ประกันสุขภาพ HEALTH ME (เมืองไทยประกันภัย)