ประกันบ้านหายห่วง "ดีอย่างไร"
โจรขึ้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว !!! คำนี้คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ทุกครั้งที่เกิดเหตุ มูลค่าความเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียว
การเกิดอัคคีภัย
ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงหญ้ารก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า / จากระเบิด
ฟ้าผ่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า รวมไปถึงการระเบิดทุกชนิด
ภัยจากยานพาหนะ
รวมถึง ช้าง ม้า วัว ควาย ที่เกิดจากการโดนชน แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
ภัยจากอากาศยาน วัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ไม่ว่าจะเป็นจากการชน ตกใส่ ตัวอากาศยาน หรือของที่ตกจากอากาศยาน
ภัยจากน้ำ
โดยเกิดจากอุบัติเหตุ การปล่อย รั่วไหล ล้น จากท่อน้ำ ถังน้ำ รวมถึงฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด แต่ไม่รวมน้ำท่วม และท่อประปาแตกนอกอาคาร
แพ็คเกจประกันภัยบ้าน
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,250 บาท เท่านั้น!
สนใจติดต่อสอบถาม