แพ็คเกจประกัยภัยบ้านจาก Chubb

แพ็คเกจประกันภัยบ้านจาก Chubb
ทุกความปลอดภัยเรื่องบ้าน ให้เราดูแล คุ้มครองภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ อีกทั้งยังเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น โจรกรรมทรัพย์สิน บ้านถูกงัด ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกันอุบัติเหตุ และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองไฟไหม้

คุ้มครองฟ้าผ่า

คุ้มครองลมพายุ

คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สิน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เริ่มต้นที่ 700 บาท/ปี สำหรับทุนประกันภัย 5 แสนบาท ทุกๆทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 1 แสนบาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 110 บาท/ปี
  • ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เริ่มต้นที่ 1,150 บาท/ปี สำหรับทุนประกันภัย 5 แสนบาท ทุกๆทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 1 แสนบาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 200 บาท/ปี
  • ทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแผน “Eco Plus" ได้
  • รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีต) และชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้) เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด
  • ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแอดอัด
  • ข้อมูลแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ ผู้สมัครเอาประกันภัยควรอ่านข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง
สนใจติดต่อสอบถาม