Covid_hospital

รวมสายด่วนรักษาโควิด-19
รวบรวมการช่วยเหลือหาเตียงและโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รวมสายด่วนโควิด-19

กรมการแพทย์
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1668 (กด 1)
  • ⌚ เวลาทำการ : 08.00 - 22.00 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1669 (กด 2)
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (เอราวัณ)
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1646
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-203-2393, 02-203-2396
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-872-1669
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1330 (กด 0)
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
กรมควบคุมโลก
  • ฝทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1422
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ประกันสังคม
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1506
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
#เราต้องรอด
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โครงการ “เป็นโควิดต้องมีที่รักษา”
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจหมอแล็บแพนด้า
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
#องค์กรทำดี
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจ Drama-Addict
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ไทยรัฐนิวส์โชว์หาเตียง
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสช่วยโควิด-19
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ช่วยกล้าหาเตียง
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โควิดติดล้อถึงเตียง
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจสรยุทธ กรรมกรข่าว
  • กรุงเทพฯ
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
อาสาไทยสร้างไทย
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจ อีจัน
  • ทุกจังหวัด
  • 📱 เบอร์สายด่วน : -
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง