Covid_hospital

รวมสายด่วนรักษาโควิด-19
รวบรวมการช่วยเหลือหาเตียงและโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รวมสายด่วนโควิด-19

กรมการแพทย์
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1668 (กด 1)
 • ⌚ เวลาทำการ : 08.00 - 22.00 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1669 (กด 2)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (เอราวัณ)
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1646
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-203-2393, 02-203-2396
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-872-1669
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1330 (กด 0)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
กรมควบคุมโลก
 • ฝทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1422
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ประกันสังคม
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 1506
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
#เราต้องรอด
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โครงการ “เป็นโควิดต้องมีที่รักษา”
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจหมอแล็บแพนด้า
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
#องค์กรทำดี
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจ Drama-Addict
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ไทยรัฐนิวส์โชว์หาเตียง
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ศูนย์ประสานฉุกเฉิน ไทยพีบีเอสช่วยโควิด-19
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
ช่วยกล้าหาเตียง
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โควิดติดล้อถึงเตียง
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจสรยุทธ กรรมกรข่าว
 • กรุงเทพฯ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
อาสาไทยสร้างไทย
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
เพจ อีจัน
 • ทุกจังหวัด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : -
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง