ประกันโควิดจากสินมั่นคงประกันภัย
เจอ จ่าย จบ!!

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2
การได้รับวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 50,000 บาท 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมค่าอากรและภาษี) 199 399
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 199 บาท
คุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดสฺ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองกรค์ (ไม่เกิน 20 คน)
 8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง
 9. ระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน สำหรับกรมธรรม์ปีแรก

วิธีการสมัคร

 • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
 • แจ้งทำประกันก่อน 14.00 น. คุ้มครองทันที หากลูกค้าแจ้งทำประกันหลัง 14.00 น. เริ่มคุ้มครองในวันถัดไป (เฉพาะวันทำการ)
 • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์