ประกันโควิดจากเมืองไทยประกันภัย
แผนอุ่นใจ พร้อมจ่ายค่ารักษา คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท + ชดเชยรายได้

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2
ภาวะโคม่า* (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1,500,000 บาท 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโรนา (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 70,000 บาท 100,000 บาท
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ชดเชยสูงสุด 15 วัน 1,000 บาท/วัน ( สูงสุด 15,000 บาท ) 2,000 บาท/วัน ( สูงสุด 30,000 บาท )
เบี้ยประกันภัยอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 900 บาท 1,200 บาท
ชดเชยรายได้สูงสุด 30,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

หมายเหตุ

1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี ( ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด )

2.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด

3.ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

4.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5.สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น

6.รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

7.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมมาจากติดเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19)

8.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9.สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

วิธีการสมัคร

  • ชำระเงินตามแผนที่ต้องการ
  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • แนบสลิปโอนเงินในใบสมัครออนไลน์
  • กรมธรรม์มีผลในวันเดียวกัน
  • กรุณา Login เข้า Gmail หรือ Google Account ก่อนทุกครั้งเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัคร