ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ กับ D-SURE
ประกันภัยรถยนต์ Chubb
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ มอบความคุ้มครองครอบคลุมและหลากหลาย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,300 บาท
ประกันภัยรถยนต์ ไทยวิวัฒน์
ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ พร้อมเงินช่วยเหลือปลอบขวัญ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,500 บาท
ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ จาก Chubb
มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย สามารถช่วยให้คุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง

ความคุ้มครองเบื้องต้น


ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครองสูงสุด
การชน 300,000.-
รถสูญหาย/ไฟไหม้ 300,000.-
ความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอก/คน 1,000,000.-
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,500,000.-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น


6,300.-

เงื่อนไข


1. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
2. อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 20 ปี
2. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ จาก ไทยวิวัฒน์
คุ้มครองอุ่นใจ มั่นใจ และให้คุณได้มากกว่า ในราคาเบาๆ

ความคุ้มครองเบื้องต้น


ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครองสูงสุด
การชน 100,000.-
รถสูญหาย/ไฟไหม้ 100,000.-
น้ำท่วม/แผ่นดินไหว 100,000.-
ความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอก/คน 1,000,000.-
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,500,000.-
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-
ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 7 คน) 100,000.-

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น


6,500.-

เงื่อนไข


1. ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือเช่า
2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุุคลไม่เกิน 4 ตัน (ปิคอัพ)
3. อายุรถไม่เกิน 7 ปี สามารถเข้าซ่อมศูนย์มในสัญญาได้
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม