ประกันอุบัติเหตจาก AIOI

ประกันอุบัติเหตุจาก AIOI

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท

รับค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8 แสนบาท

ความคุ้มครอง

AIOI
แผน1 แผน2 แผน3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป

300,000

500,000

800,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
300,000

500,000

800,000
- การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
150,000

250,000

400,000
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป - - 600,000 600,000 - - 1,000,000 1,000,000 - - 1,600,000 1,600,000
2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
- - 20,000 30,000 - - 30,000 40,000 - - 40,000 50,000
3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน
- - 300 500 - - 500 500 - - 800 800
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง - 10,000 20,000 30,000 - 20,000 20,000 40,000 - 20,000 20,000 50,000
เบี้ยประกันภัย/คน/ปี แผน1 แผน2 แผน3
     อายุ 15 - 60 420 980 1,190 1,820 700 1,540 1,890 2,520 1,050 2,310 2,870 3,500
      อายุ 61 - 65 490 - - - 770 - - - 1,260 - - -
      อายุ 66 - 70 630 - - - 980 - - - 1,540 - - -
* หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยนี้รวมอากรแสตมป์แล้ว

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป ที่ประกอบชั้นอาชีพ 1 และ 2 (ตามตารางแบบ)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากความพิการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณารับต่ออายุได้ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในทุกกลุ่มอาชีพ กำหนดทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทและไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Save1-แผน1 และ Save2-แผน1)
 4. นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน/แม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้เกษียณ ทำทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (Save1-แผน1&2)
 5. อาชีพที่ไม่รับรองประกันภัย ได้แก่
  • พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง พนักงานดับเพลิง พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเทศกิจ พนักงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พนักงานขับรถ/คนติดรถบรรทุก/เด็กท้ายรถทุกชนิด พนักงานรับจ้าง (บริกร/ส่งของ/ส่งอาหาร) คนงานก่อสร้าง คนงานเหมืองแร่ คนงานในโรงงานปิโตรเลียมเคมี คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส คนงานในโรงงานกลั่นน้ำมัน นักข่าวภาคสนาม เจ้าหน้าที่กู้ภัย นักแข่งรถ นักกีฬาอาชีพ สตั๊นท์แมน ดารา นักแสดง ชาวประมง อาชีพที่ทำงานกลางทะเล/แท่นขุดเจาะ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง พนักงานบนอากาศยาน พระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ นักสืบ หรืออาชีพที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หรือว่างงาน
 6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่
  • วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน) วันพืชมงคล วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมในรัชกาลที่9 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี
 7. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถเลือกทำประกันภัยเดี่ยวหรือกลุ่มแผนใดแผนหนึ่งได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น
 8. ความคุ้มครองมีผลบังคับ เมื่อได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
สนใจติดต่อสอบถาม