ประกันอุบัติเหตจาก AIOI

ประกันอุบัติเหตุจาก AIOI

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท

รับค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8 แสนบาท

ความคุ้มครอง

AIOI
แผน1 แผน2 แผน3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000
- อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 150,000 150,000 150,000 250,000 250,000 250,000 400,000 400,000 400,000
- การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ - - 750,000 - - 1,250,000 - - 2,000,000
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป - - 20,000 - - 30,000 - - 400,000
2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอันเนื่องจากอุบัติเหตุ - - 300 - - 500 - - 800
3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน) - 30,000 30,000 - 50,000 50,000 - 80,000 80,000

เบี้ยประกันภัย/คน/ปี

แผน1 แผน2 แผน3
อายุ 15 - 60 300 700 850 500 1,100 1,350 750 1,650 2,050
61 - 65 350 800 1,000 550 1,250 1,550 900 1,900 2,350
66 - 70 450 1,000 1,250 700 1,550 1,900 1,100 2,400 2,950

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1.  ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี
 2.  ชั้นอาชีพ 1 เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท เลขานุการ พนักงานบัญชี เสมียน แคชเชียร์ แพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม
  หรือลักษณะอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ
  ชั้นอาชีพที่ 2 เช่น เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร โรงแรม ค้าขาย ผู้ปฎิบัติงานด้านการซ่อมรถยนต์ พนักงานในโรงงาน พนักงานฝ่ายขายนอกสำนักงาน นักสำรวจ สถาปนิก วิศวกร ช่างภาพ
  ตัวแทน นายหน้า หรือลักษณะอาชีพที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
 3.  อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ คนขับรถจักยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกร ชาวประมง อาชีพที่ทำงานกลางทะเล พนักงานดับเพลิง พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา เป็นต้น
 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน) วันแรงงานแห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถถบพิตร วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วินสิ้นปี
 5. ความคุ้มครองมีผลบังคับ เมื่อได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
สนใจติดต่อสอบถาม