Travel Insurance Inbound (AXA)

ประกันการเดินทางในประเทศ แอกซ่าสมาร์ทไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์
ประกันภัยการเดินทางในประเทศ คุ้มครองทั่วไทยตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน

ประกันเดินทางในประเทศ แอกซ่าสมาร์ทไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์ ให้การท่องเที่ยวของคุณไม่สะดุด ด้วยแผนความคุ้มครองจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ทุกทริปทั่วไทยพร้อมทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ หรือเครื่องบิน ก็สบายใจหายห่วง มอบความอุ่นใจให้คนที่คุณรักและครอบครัว นอกจากหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทแล้ว ยังรวมไปถึงความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกการเดินทาง และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เชื่อมั่นในแบรนด์ประกันระดับโลก

*สมาร์ท ไทยแลนด์ ทราเวลเลอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางในประเทศเพื่อบุคคลทั่วไป

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
การเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 300,000
500,000
1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 30,000
50,000
100,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 100,000
250,000
500,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย -
1,000,000
1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ -
1,000,000
1,000,000
การยกเลิกการเดินทาง -
10,000
20,000
การลดจำนวนวันเดินทาง -
10,000
20,000
ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง / 1,000 บาท) -
10,000
10,000
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง / 1,000 บาท) -
10,000
10,000
การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายใน
กระเป๋าเดินทางทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม
หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
-
10,000
20,000
500

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทางไม่เกิน 31 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
2. รับประกันอายุ 1-75 ปี
3. ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บที่เกิดจากการแข่งขันกีฬา หรือกีฬาอันตรายทุกชนิด
4. ไม่คุ้มครองการเดินทางไป การเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
5. ไม่รับประกันบุคคลที่ประกอบอาชีพ พนักงานสายการบิน ยกเว้นพนักงานภาคพื้นดิน, นักกีฬาอาชีพ, นักดำน้ำมืออาชีพ, ลูกเรือหรือพนักงานบนเรือ, ทหารเรือ, ทหารบก, ทหารอากาศ ตำรวจ หรืออาสาสมัครเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

  • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง
  • สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยลงมือทำงานต่อไปนี้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างทาสี ช่างตกแต่งหรือช่างก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการบริหาร งานควบคุมดูเเล งานขาย หรืองานประเภทการจัดการ หรืองานประกอบอาหาร
  • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขีบขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที ให้คุณพร้อมทั้งแผนการเดินทางและความคุ้มครอง