Travel Insurance International (AXA)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แอกซ่า
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้คุณอุ่นใจในทุกทริปการเดินทาง

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

 • ราคาเริ่มต้นเพียง 186 บาท
 • ซื้อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล
 • คุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท
 • อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก หรือ ถูกยกเลิกการเดินทาง
 • คุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินตลอดการเดินทาง
 • ใช้ยื่นวีซ่าได้ ไม่ผ่านคืนเงินเต็ม ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น
 • อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline 24 ชั่วโมง เพียงแค่โทร 0-2118-8111
 • เชื่อมั่นในแบนด์ประกันระดับโลก ด้วยเครือข่ายที่ครอคลุมทุกทวีปทั่วโลก

ประกันการเดินทาง คืออะไร?

ประกันภัยที่คุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินหากเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายระหว่างการเดินทาง ที่สำคัญรวมถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จนทำให้ต้องเจอกับค่ารักษาพยาบาลที่แสนแพง โดยก่อนซื้อต้องอ่านให้มั่นใจว่า แผนการประกันภัยการเดินทางของคุณครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เอาไว้แล้ว ซึ่งหากซื้อประกันภัยการเดินทางกับแอกซ่าก็หมดกังวลกับข้อนี้ไป เพราะทุกแผนประกันภัยคุ้มครองการรักษาอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีสถานพยาบาลในเครือที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ามากกว่า 39,400 แห่งทั่วโลก และสายด่วนแอกซ่าที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกที่ทั่วโลก

ประกันการเดินทางมีให้เลือกกี่แบบ?

ประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

 • แบบรายเที่ยว (Single Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์
 • แบบรายปี (Annual Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์

สำหรับคนวางแผนว่าในช่วงปีจะต้องเดินทางบ่อย ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ไปทำงาน หรือธุรกิจส่วนตัว AXA ขอแนะนำว่าเลือกซื้อประกันการเดินทางรายปีจะคุ้มค่ากว่า เพราะนอกจากจะซื้อครั้งเดียวได้คุ้มครองทั้งปี หมดกังวลเรื่องวันไป-วันกลับเพราะประกันเดินทางแผนรายปีคุ้มครองสูงสุด 180วัน /ทริป แถมยังช่วยลดเวลาที่จะต้องค้นหาแผนประกันเดินทางใหม่ในรอบถัดไปอีกด้วย

ประกันการเดินทางต่างประเทศจำเป็นต้องซื้อหรือไม่?

หากคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ คงหมดสนุกแน่ถ้าต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในต่างแดน ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้าหรือโดนยกเลิก จนพลาดการต่อเครื่อง แย่ไปกว่านั้นอาจจะต้องพบเจอเหตุการณ์กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้าหรือสูญหาย จนทำให้ทริปของคุณต้องสะดุดลง การซื้อประกันการเดินทางเอาไว้ก่อนเริ่มต้นทริปจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและสะดวก เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เดินทาง

ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ ต้องทำอย่างไร?

เพื่อให้ประกันภัยการเดินทางมีผลคุ้มครองทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทริป คุณสามารถตัดสินใจซื้อประกันตอนไหนก็ได้ ตราบใดที่คุณยังคงอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เริ่มออกเดินทาง แต่ถ้าจะให้ดี คุณควรจะซื้อประกันภัยในทันทีหลังจากที่คุณจองหรือจ่ายเงินเพื่อไปทริปต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง และเพื่อความสะดวกสุดๆ คุณสามารถดูตารางเปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของแอกซ่าที่มีให้เลือกหลากหลาย ราคาเริ่มต้นที่ 186 บาท โดยจะมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5,000,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 4,000,000 บาท

ประกันการเดินทาง Schengen Visa ต้องเลือกประกันภัยฯ ที่มีความคุ้มครองอย่างไร และต้องเลือกแผนใด?

แผนประกันภัยการเดินทางที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะต้องมีความคุมครอง ดังนี้

 • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
 • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย

โดยแผนประกันภัยการเดินทางของแอกซ่าซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาณทูตที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ พลัส-ไลท์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์ ที่มีสัญลักษณ์ “Schengen Visa Approved”

หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าอันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะทำการคืนเบี้ยประกันให้ลูกค้าเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูตและผู้ประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

*เงื่อนไขและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

● กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

1. เกาหลีเหนือ, คิวบา, เบลารุส, อัฟกานิสถาน ไครเมียและเซวัสโตปอล, ซีเรีย, เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป), เวเนซุเอลา และอิหร่าน

2. ประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ

3. โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที ให้คุณพร้อมทั้งแผนการเดินทางและความคุ้มครอง