Travel Insurance International (MSIG)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG
อุบัติเหตุ เจ็บป่วยต่างแดน เรา Take care ให้

คุ้มครองอะไรบ้าง ?

 • เข้ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำลองจ่ายทั่วโลก (เฉพาะผู้ป่วยใน)
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท
 • ขยายความคุ้มครองอื่นๆ ทั้งกระเป๋าเดินทางเสียหาย ไฟลท์ดีเลย์
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

บริการเพิ่มเติม ประกันเดินทาง MSIG TravelEasy

 • โทรกลับไทย ปรึกษาเจ็บป่วยกับ MSIG Assist จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท
  • +662 039 5704
 • เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ต่างประเทศทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • เจ็บป่วย พบแพทย์ ไม่นอนโรงพยาบาลต่างประเทศ รับชดเชยค่าเดินทาง 1,000บาท/ทริป

 • Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan , เนปาล
 • (เฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา)
ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที ให้คุณพร้อมทั้งแผนการเดินทางและความคุ้มครอง