ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
คุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท
ใช้ยื่นวีซ่าได้ ไม่ผ่านคืนเงินเต็ม ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น
ซื้อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล
ประกันการเดินทางต่างประเทศ AXA Insurance
ประกันการเดินทางต่างประเทศ MSIG
ประกันการเดินทางต่างประเทศ AIG
ประกันการเดินทางต่างประเทศ Tokio Marine
ประกันการเดินทางต่างประเทศ Tune Protect