ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุก ๆ การเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกทริป
ดูแลค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองผู้เดินทางอายุ 1-85 ปี
ประกันเดินทาง Trip Easy
เบี้ยเริ่มต้นแค่เพียง 15 บาท ต่อวัน!
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ประกันเดินทางสำหรับนักเรียน-นักศึกษา
ประกันภัยเดินทางในประเทศ