ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุก ๆ การเดินทาง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกทริป
ดูแลค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองผู้เดินทางอายุ 1-85 ปี
ประกันเดินทาง Safety Travel Insurance
เบี้ยเริ่มต้นแค่เพียง 10 บาท ต่อวัน!
ประกันการเดินทางต่างประเทศ
Travel Insurance (Asia, Schengen visa, Worldwide)
ประกันเดินทางสำหรับนักเรียน-นักศึกษา
Oversea Student Insurance
ประกันภัยเดินทางเข้ามาในประเทศ (นักท่องเที่ยวต่างชาติ)
Inbound Travel Insurance to Thailand
ประกันภัยสำหรับการเดินทางภายในประเทศไทย
Domestic Travel Insurance
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธรุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
Travel Insurance for Tour Operator and Tour Guide