ประกันภัยรถบรรทุก Chubb

ประกันภัยรถบรรทุก Chubb
มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย
ช่วยให้คุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุได้อย่างมั่นคง

ความคุ้มครอง

ประเภท 2+
ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท
ต่อครั้ง 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ต่อครั้ง 1,000,000
(600,000 รหัส 520)
1,000,000
(600,000 รหัส 520)
1,000,000
(600,000 รหัส 520)
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 150,000 บาท
(3 คน)
150,000 บาท
(3 คน)
150,000 บาท
(3 คน)
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) 150,000 บาท
(3 คน)
150,000 บาท
(3 คน)
150,000 บาท
(3 คน)
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

ป 2+ ป 2+ ป 2+
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 18,801 22,800 25,800
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 - - -
รถบรรทุก > 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 20,800 25,800 29,800
รถบรรทุก > 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 - - -
หัวลาก 8 ตัน รหัส 420 25,800 29,800 32,800
หัวลาก > 8 ตัน รหัส 420 29,800 34,800 39,800
หางพ่วง รหัส 520 (ไม่คุ้มครองข้อ 3.) 12,800 16,800 19,800

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

 1. รับประกันภัยรถบรรทุก จดทะเบียนไม่เกิน 3 ที่นั่ง (รหัส 320, 327, 420, 520 เท่านั้น)
 2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 3. แผนเบี้ยประกันภัยนี้ ไม่รวมเบี้ย พ.ร.บ. และ รับรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี โดยซ่อมอู่ประกันภัย เท่านั้น
 4. แผนเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ HINO / ISUZU / MITSUBISHI / NISSAN / UD / SCANIA / VOLVO / FUSO / SINOTRUK เท่านั้น
 5. แผนเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (ไม่มีส่วนลดในปีต่ออายุกรมธรรม์)
 6. แผนเบี้ยประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เพิ่มพิเศษรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง วัสดุและสีชนิดพิเศษ เช่น สติ๊กเกอร์ เคฟล่า รวมไปถึงการเคลือบสีและเพ้นต์ลายทุกชนิด
  **หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำให้การใช้งานรถบรรทุกมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น ประกอบด้วย ดัมป์ เครน รถโมปู่น เครื่องไฮดรอลิค เฮี๊ยบ และตู้เย็นรวมถึงเคื่องทำความเย็นหรือ Compressor
 7. แผนเบี้ยประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เหล็กเส้น หรือ รถดัดแปลงเพื่อให้เป็นรถโดยสาร
 8. แผนเบี้ยประกันภัยนี้หักส่วนลดทุกอย่างแล้วไม่มีส่วนลดใดเพิ่มอีก
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนเบี้ยประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยกว่า 30 วัน
สนใจติดต่อสอบถาม