ประกันอุบัติเหตุแผนไหนเหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด(บาท)
AIOI AXA NKI MSIG
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 200,000 200,000 200,000
เสียชีวิตชีวิตจากการฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 300,000 100,000 200,000 200,000
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 400,000 400,000
เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 100,000 200,000 100,000
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป 750,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 20,000 10,000 20,000 30,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 300 500 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 20,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 20,000
เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต (เดือนละ10,000 จำนวน 12 เดือน) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 120,000
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 850 1,940 908 1,400
ประกันอุบัติเหตุจาก AIOI
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 300 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก AXA
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,940 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก NKI
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 490 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยต่อวันสูงกว่า 800 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม