ประกันอุบัติเหตุแผนไหนเหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด(บาท)
AIOI AXA NKI MSIG
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 200,000 200,000 500,000
เสียชีวิตชีวิตจากการฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 300,000 100,000 200,000 500,000
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ 300,000 200,000 400,000 1,000,000
เสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 100,000 200,000 250,000
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป 600,000 200,000 200,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 30,000 10,000 20,000 40,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 500 ไม่คุ้มครอง 500
ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ 30,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,820 1,940 908 899
*** เงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
ประกันอุบัติเหตุจาก AIOI
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 420 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก AXA
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,940 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 899 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุจาก NKI
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 980 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยต่อวันสูงกว่า 800 บาท
สนใจติดต่อสอบถาม