แผนประกันสุขภาพรับรอง D-sure
"เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย" นอนโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยแค่ไหน ก็เบาใจในเรื่องค่ารักษา ดูเเลสุขภาพของคุณตั้งเเต่ตอนนี้ เพื่อที่จะไม่ต้องกังวลในอนาคต

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 22 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย

ลดหย่อนภาษี

การันตีการต่ออายุ

คุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก

ไม่มีประวัติการเคลม รับเบี้ยส่วนลดเพิ่มอีก

รับประกันแม้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ

STANDARD
เบี้ยประกันเริ่มต้นที่
8,045บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุด 270,000/ปี
 • ค่าห้อง 2,000/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 20,000
 • ผู้ป่วยนอก 1,000
 • เสียชีวิต 100,000
PREMIER
เบี้ยประกันเริ่มต้นที่
17,804บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุด 1,200,000/โรค
 • ค่าห้อง 5,000/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 200,000
 • ผู้ป่วยนอก 2,500
 • เสียชีวิต 150,000
MAXIMA
เบี้ยประกันเริ่มต้นที่
29,981บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุด 5,00,000/โรค
 • ค่าห้อง 8,000/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 • เสียชีวิต 200,000
ULTIMA
เบี้ยประกันเริ่มต้นที่
35,280บาท/ปี
 • ผลประโยชน์สูงสุด 20,00,000/ปี
 • ค่าห้อง 16,000/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 • เสียชีวิต 400,000
สนใจติดต่อสอบถาม