ประกันภัยรถยนต์ Chubb

ประกันภัยรถยนต์ Chubb
มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและหลากหลาย สามารถช่วยให้คุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • รับประกันภัยรถยนต์ประเภท รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
  • มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
  • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเท่านั้น
  • อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 20 ปี
  • ข้อมูลแผนประกันภัยรถยนต์นี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ ผู้สมัครเอาประกันภัยควรอ่านข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง
สนใจติดต่อสอบถาม