ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG

ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG
ประกันอุบัติเหตุจาก MSIG แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มค่า คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก คุ้มครองอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง มอบค่าชดเชยรายได้กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ล้านบาท

รับค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งสูงสุด 2 แสนบาท

รับต่ออายุถึง 70 ปี

คุ้มครองคุณตลอด 24 ชม.

ความคุ้มครอง

1 ปี - 60 ปี 21 ปี - 60 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) จากอุบัติเหตุ
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 750,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูด
ออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ
200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 375,000 500,000 500,000 500,000
- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 75,000 100,000 150,000 200,000
- ค่าใช้จ่ายทันตกรรมจากอุบัติเหตุ 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 30,000 50,000 50,000
- กระดูกแตกหัก ร้าว หรือทิ่มทะลุจากอุบัติเหตุ ตามผลประโยชน์ 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 30,000 50,000 50,000
- การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อเนื่องสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุชดเชยวันละ
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 500 500 500 500 500
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว
- ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือจัดการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า
ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช่เครื่องจักร
หรือผู้ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว
899 1,399 1,899 2,299 2,599 3,949 5,199 6,599 8,199
- ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องกลหนัก
(ขั้นอาชีพ 3)
1,299 2,099 2,699 3,799 4,599 N/A N/A N/A N/A

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. อายุ 1 – 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 70 ปี
  2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย
  3. ตั้งแต่แผน 2 เป็นต้นไป ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรทอง เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญา
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนการอนุมัติรับประกันภัยทุกแผน
สนใจติดต่อสอบถาม