ประกันอุบัติเหตุจาก AXA

ประกันอุบัติเหตุจาก AXA
ประกันอุบัติเหตุจาก แอกซ่า ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เพียงแสดงบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของแอกซ่ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ แถมบริการรับแจ้งอุบัติเหตุ แอกซ่า ฮอตไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท

รับค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้งสูงสุด 5 หมื่นบาท

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ความคุ้มครอง

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด(บาท)
แฮปปี้เมด 1 แฮปปี้เมด 2 แฮปปี้เมด 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 200,000 500,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 250,000 500,000
การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 250,000 500,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 25,000 50,000
ผลประโยชน์การชดเชยได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน - ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง)
500/วัน 700/วัน 1,000/วัน
เบี้ยประกันภัย/คน/ปี

อาชีพชั้น แฮปปี้เมด 1 แฮปปี้เมด 2 แฮปปี้เมด 3
1 - 17

1,940 3,950 -
18 - 65

1 1,940 3,150 4,470
2 2,240 3,650 5,420
3 2,430 4,200 6,660
66 - 70

1 2,280 4,730 7,510
2 2,580 5,380 9,120
3 2,870 5,800 10,800

Highlight of coverage

  • ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงถึง 1,000,000 บาท
  • คุ้มครองอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
  • ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 50,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สูงถึง 1,000 บาท/วัน (ใหม่)
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของแอกซ่า
  • สามารถอกบัตร AXA Hospicare PA ได้ทันทีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกัน สามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 74 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
2. รับประกันภัยอาชีพชั้น 1-3 เท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
5. เบี้ยประกันภัยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564
6. แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้! เช็คราคาได้ทันที