Safety Travek Insurance

ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (TOKIO MARINE)
ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เดินทางปลอดภัย สบายใจไปทั้งวัน

แผนของผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน)

จำนวนเงิน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
เสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
700,000
800,000
1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล 10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
70,000
80,000
100,000

จำนวนวัน

เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-2 10
21
34
45
57
81
92
116
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-3 16
33
50
67
83
117
135
168
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-7 32
65
98
131
164
230
263
329
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-15 50
101
151
202
252
354
405
506
เบี้ยสำหรับเดินทาง 1-30 96
194
292
390
488
684
782
978

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในระหว่างการเดินทาง สำหรับการเดินทาง สำหรับการสูญเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ และขยายความคุ้มครองรวมไปถึงกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บอันมีผลสืบเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย

การจ่ายค่าชดเชย

  • จ่ายชดเชยสูงสุดตามทุนประกันในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า และสายตา (ตามข้อตกลงคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุเดินทาง)
  • จ่ายชดเชย 60% ของทุนประกัน ในกรณีการสูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง
  • จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ตามวงเงินที่เลือกซื้อไว้อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

การเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

  • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาในห้อง I.C.U. จะเพิ่มค่าชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลอีก 25% ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เบี้ยประกันภัย

  • เบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ำ 240 บาท (ไม่รวมภาษีและอากร)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 1 – 85 ปีเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อการดินทางแต่ละครั้ง ไม่เกิน 50 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัย

  • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ อันเกิดจากการกกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดการฆ่าตัวตาย  การทำร้ายร่างกายตนเอง การทำร้ายร่างกายตนเอง การได้รับเชื้อโรค ปรสิต การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม การแท้งลูก การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ อาหารเป็นพิษ การปวดหลัง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การเล่นกีฬาอันตรายหรือเสี่ยงภัย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
สนใจติดต่อสอบถาม