ประกันการเดินทาง
ให้ลูกค้าได้อุ่นใจในทุกๆการเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักประกันอันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
ประกันเดินทาง Easy Visa
เบี้ยเริ่มต้นแค่เพียง 190 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา
ประกันเดินทาง Easy 3
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 440 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา
การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
ประกันเดินทาง Easy 1
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 890 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา
การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
ความสูญเสียของเงิน เอกสารการเดินทาง รถเช่า
รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน
สนใจติดต่อสอบถาม