Covid_hospital_upcountry

รวมสายด่วนรักษาโควิด-19
รวบรวมการช่วยเหลือหาเตียงและโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รวมสายด่วนโควิด-19

จังหวัดปทุมธานี
 • ปทุมธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-581-5658, 065-950-5772
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช
 • นครศรีธรรมราช
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 081-370-4119, 066-113-9965
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
 • กระบี่
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 075-611012-3
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
 • กาญจนบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 034-512-961
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • กาฬสินธุ์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 043-811-561
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
 • กำแพงเพชร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 055-705-186, 055-705-188
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • ขอนแก่น
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 043-226-042, 099-169-2554
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 • จันทบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 039-332-336
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ฉะเชิงเทรา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 0-3851-1189, 0-3881-4337
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 • ชลบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 038-932-450, 038-276-631
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
 • ชัยนาท
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 056-411-055, 081-972-0019
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 • ชัยภูมิ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 098-135-2907, 098-135-2870
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 • ชุมพร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 077-511-040
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • เชียงราย
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 053-910-300
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • เชียงใหม่
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 053-211-048, 053-211-049
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
 • ตรัง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 075-205-615 (ถึง 22)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 • ตราด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 039-512-139, 086-340-8910
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 • ตาก
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 055-518-111, 061-024-0676
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 • นครนายก
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 037-386-393, 037-386-391
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • นครปฐม
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 034-213-279
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • นครพนม
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 042-511-410, 082-849-8155
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • นครราชสีมา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 065-119-0188, 044-465-010-4 (ต่อ 440)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นครศรีธรรมราช
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 089-646-0680, 091-462-9914
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 • นครสวรรค์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 056-232-001
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 • นนทบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 061-172-2534, 061-394-5402
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ชายแดนภาคใต้
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 074-441-373
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 • น่าน
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 054-600-070, 054-600-075
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
 • บึงกาฬ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 042-492-045, 042-492-046
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • บุรีรัมย์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 044-611-562
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • ปทุมธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-581-6454
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 081-269-5921, 081-736-0110
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
 • ปราจีนบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 037-211-626
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พระนครศรีอยุธยา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 035-241-520
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 • พะเยา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 054-409-123
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 • พังงา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 098-131-3422, 088-762-2494
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 • พัทลุง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 074-613-127
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 • พิจิตร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 056-990354 (ถึง 7)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
 • พิษณุโลก
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 055-252-052, 088-275-2217
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 • เพชรบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 032-425-100
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 • เพชรบูรณ์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 091-025-3596, 056-711-010
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
 • แพร่
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 054-511-145
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 • ภูเก็ต
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 076-212-297, 076-222-913
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 • มหาสารคาม
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 095-180-7712, 043-777-971
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
 • มุกดาหาร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 042-614-270, 081-205-5908
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • แม่ฮ่องสอน
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 062-295-3064, 053-611-429
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 • ยโสธร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 045-712-233, 045-712-234
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 • ยะลา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 073-212-008
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ร้อยเอ็ด
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 086-456-2792, 043-518-200 (ต่อ 7174)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
 • ระนอง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 062-158-9469
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 • ระยอง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 061-439-8988, 086-842-9444
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
 • ราชบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 063-842-3649, 032-328-666
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
 • ลพบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 036-689-689, 036-689-685
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 • ลำปาง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 090-331-1493
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 • ลำพูน
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 062-019-7187, 053-093-725
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 • เลย
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 081-708-3113, 083-145-5780
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศรีสะเกษ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 045-617-609
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 • สกลนคร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 093-328-5264, 042-711-157
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 • สงขลา
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 074-326-093 (ถึง 6)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
 • สตูล
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 074-711-071, 074-732-341
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 • สมุทรปราการ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 02-389-5980
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
 • สมุทรสงคราม
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 034-711-571
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 • สมุทรสาคร
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 034-871-276
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 • สระแก้ว
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 098-272-8734, 081-051-0074
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 • สระบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 096-909-9179, 036-211015
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 • สิงห์บุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 0-3681-3493, 0-3681-3503
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
 • สุโขทัย
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 061-869-8161, 094-865-4499
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 035-454-071, 035-454-072
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สุราษฎร์ธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 077-272-784
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 • สุรินทร์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 092-599-5108, 044-513-999
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
 • หนองคาย
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 042-413-354, 042-421-438
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 • หนองบัวลำภู
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 097-262-0828, 042-312-049
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
 • อ่างทอง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 035-611-172, 064-587-6427
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 • อำนาจเจริญ
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 086-651-5424, 045-523-250 (ต่อ 1)
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 • อุดรธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 042-222-356
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
 • อุตรดิตถ์
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 062-310-2612, 062-310-2617
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 • อุทัยธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 056-512-160, 056-513-767
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 • อุบลราชธานี
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 045-243-301
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 • ตรัง
 • 📱 เบอร์สายด่วน : 089-645-3776
 • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง