Home Isolation

รวมสายด่วนรักษาโควิด-19
รวบรวมการช่วยเหลือหาเตียงและโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รวมสายด่วนโควิด-19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • 📱 เบอร์สายด่วน : 1330 (ต่อ 14)
  • ⌚ เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง
  • สิ่งที่จะได้รับ
  • 1. ประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง
  • 2. อาหาร 3 มื้อ
  • 3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
  • 4. ยาฟ้าทะลายโจร และยาพื้นฐานอื่นๆ
  • 5. ประสานส่งต่อรักษา หากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน